TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TAI Ả RẬP XÊ ÚT

  1. Điều kiện tuyển chọn:
  1. Ngành nghề - Lương CB:

TT

Danh mục nghề

Số lượng

(người)

Lương cơ bản (USD/tháng)

Thu nhập DK

(USD/tháng)

Phí XC

(USD)

 

 

1

Kỹ sư ( Tiếng Anh tốt )

08

1750

2200 - 2500

Theo quy định

2

Đốc công ( Cơ khí, xây dựng )

05

1100

1500 - 1800

Theo quy định

3

Thợ sửa chữa ô tô

03

750

1100 - 1200

Theo quy định

4

Vận hành cẩu tháp

03

750 - 1000

1100 - 1500

Theo quy định

5

Tín hiệu cẩu ( Biết tiếng Anh )

03

750 - 1000

1100 - 1500

Theo quy định

6

Thợ mộc cốp pha

50

500

700 -  900

2280

7

Thợ xây dựng ( Xây, trát, ốp lát, sắt…)

100

500

700 -  900

2280

8

Thợ phụ

90

450

650 - 800

2080

Tổng cộng

263

 

 

 

             
  1. Điều kiện làm việc, phí xuất cảnh:
  1. Lịch thi tuyển, hồ sơ và tiến độ xuất cảnh:

Địa chỉ đăng ký: Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng