Tuyển lao động Xây dựng làm việc tại Rumania 2018

 Cần tuyển 94 nam lao động đi làm việc có thời hạn tại Ru-ma-ni với các yêu cầu như sau:
1. Điều kiện tuyển chọn:

  1. Ngành nghề - Lương CB:

 

TT

Danh mục nghề

Số lượng

(người)

LCB 10h/ngày;

06 ngày/tuần, 26 ngày/tháng

(USD/tháng)

Tổng thu nhập dự kiến

(USD/tháng)

Ghi chú

1

Giám sát

08

1000

 1200 - 1400

 

2

Thợ sắt

22

750

900

 

3

Thợ mộc

22

750

900

 

4

Thợ xây

12

750

900

 

5

Thợ lắp đặt đường ống (Thoát nước )

30

750

900

 

Tổng cộng

94

 

 

 

  1. Điều kiện làm việc, phí xuất cảnh:

 

  1. Lịch thi tuyển, hồ sơ và tiến độ xuất cảnh:

Địa chỉ đăng ký: Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng