Đơn hàng thực phẩm ( Pha lọc thịt lợn )

Cần tuyển 52 nam lao động đi làm việc có thời hạn tại Ru-ma-ni với các yêu cầu như sau:
1. Điều kiện tuyển chọn:

  1. Ngành nghề - Lương CB:

 

TT

Danh mục nghề

Số lượng

(người)

LCB 08h/ngày;

05 ngày/tuần

(USD/tháng)

Tổng thu nhập dự kiến

(USD/tháng)

Ghi chú

1

Giám sát ( Có kinh nghiệm và biết tiếng Anh )

02

Thỏa thuận khi phỏng vấn

1200 - 1400

 

2

Công nhân pha lọc thịt lợn

50

600

800 - 1000

 

Tổng cộng

52

 

 

 

  1. Điều kiện làm việc, phí xuất cảnh:
  1. Lịch thi tuyển, hồ sơ và tiến độ xuất cảnh:

Địa chỉ đăng ký: Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng