Tuyển 100 thợ hàn đi làm việc tại Romania


1. Điều kiện tuyển chọn:

  1. Ngành nghề - Lương CB:

 

TT

Danh mục nghề

Số lượng

(người)

LCB 08h/ngày;05 ngày/tuần

(USD/tháng)

Tổng thu nhập dự kiến

(USD/tháng)

Ghi chú

1

Tổ trưởng hàn

03

1000

1300 - 1600

 

2

Thợ hàn ( Mig, Mag )

100

650

1100 – 1400

 

Tổng cộng

100

 

 

 

  1. Điều kiện làm việc, phí xuất cảnh:
  1. Lịch thi tuyển, hồ sơ và tiến độ xuất cảnh:

Địa chỉ đăng ký: Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng