Tuyển đơn hàng thực phẩm làm việc tại Rumania

  1. Điều kiện tuyển chọn:
  1. Ngành nghề - Lương CB:

TT

Danh mục nghề

Số lượng

(người)

LCB 08h/ngày;05 ngày/tuần

(USD/tháng)

Tổng thu nhập dự kiến

(USD/tháng)

Ghi chú

1

Công nhân đóng gói và Chế biến thịt lợn

80

450

750 - 900

 

2

Thợ điện lạnh

05

600

1000 – 1200

 

3

Thợ cơ khí ( Sửa chữa dây chuyền CB thực phẩm )

05

500

900 - 1100

 

Tổng cộng

90

 

 

 

  1. Điều kiện làm việc, phí xuất cảnh:
  1. Lịch thi tuyển, hồ sơ và tiến độ xuất cảnh:

Địa chỉ đăng ký: Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng