Thông báo về tuyển đơn hàng xây dựng sang làm việc tại Rumania ngày 16/06/2018

  1. Điều kiện tuyển chọn:
  1. Ngành nghề - Lương CB:

TT

Danh mục nghề

Số lượng

(người)

Lương 10hrs/ngày;    26 ngày/tháng               ( USD/tháng)

Ghi chú

1

Giám sát

10

1000

 

2

Thợ điện

20

850

 

3

Thợ đường ống nước

20

850

 

4

Thợ xây

60

750

 

5

Thợ ốp lát ( hoàn thiện )

40

750

 

6

Thợ sơn, bả

30

750

 

7

Thợ sắt

30

750

 

8

Thợ mộc

40

750

 

Tổng cộng

250

  1. Điều kiện làm việc, phí xuất cảnh:
  1. Lịch thi tuyển, hồ sơ và tiến độ xuất cảnh:

Địa chỉ đăng ký: Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng