Công ty Việt Thắng kỷ niêm 12 năm thành lập

 

Vào ngày 22/11 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quốc Thế Việt Thắng đã long trọng tổ chức lễ kỹ niệm thành lập công ty với sự góp mặt của các cơ quan báo đài, các lãnh đạo của các công ty thành viên, các lãnh đạo của các công ty đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty