Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

Vietthang International Development Corporation

Hàn Quốc thay đổi tiêu chuẩn giấy chứng nhận âm tính Covid 19 đối với người nhập cảnh từ ngày 23/05/2022

Fri, 14-07-2022 | 10:17:00 AM GMT+7 Bản in
Ngày 13 tháng 05 năm 2022, Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đã ra thông báo về việc Hàn Quốc sẽ thay đổi tiêu chuẩn giấy chứng nhận âm tính Covid 19 đối với người nhập cảnh từ nước ngoài vào Hàn Quốc kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Theo quy định hiện hành, người nhập cảnh vào Hàn Quốc bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận âm tính với Covid -19 được xét nghiệm thông qua các phương pháp như RT-PCR, LAMP, TMA, SDA, NEAR…(dưới đây gọi là Giấy chứng nhận âm tính bằng xét nghiệm PCR), có thời gian xét nghiệm và chứng nhận trong vòng 48 giờ tính từ 00 giờ ngày xuất phát; không chấp nhận giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 được xét nghiệm bằng các phương pháp kiểm tra nhanh như RAT, AG, Antigen…(dưới đây gọi là Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh);

2. Kể từ ngày 23/05/2022, ngoài Giấy chứng nhận âm tính bằng xét nghiệm PCR, Hàn Quốc cũng chấp nhận cả Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh được kiểm tra và chứng nhận trong vòng 24 giờ tính từ 00 giờ ngày xuất phát.

- Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh được lập bằng ngôn ngữ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Trường hợp là bản dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh thì phải có chứng nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan công chứng;

- Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh phải bao gồm những nội dung: họ và tên, ngày tháng năm sinh, phương pháp kiểm tra, kết quả kiểm tra, ngày kiểm tra và tên cơ quan kiểm tra;

- Kết quả kiểm tra thể hiện trên giấy chứng nhận phải là âm tính;

- Các trường hợp không phải xuất trình Giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 khi nhập cảnh Hàn Quốc bao gồm: trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dưới 6 tuổi (người mang theo trẻ phải xuất trình được Giấy chứng nhận âm tính), người nhập cảnh vì lý do nhân đạo, công chức đi công tác có giấy miễn cách ly, phi hành đoàn, người xuất cảnh khỏi Hàn Quốc nhưng không được phía nước ngoài cho nhập cảnh phải quay trở lại Hàn Quốc, thuyền viên Hàn Quốc nhập cảnh từ Singapore, người Hàn Quốc bị nhiễm Covid -19 nhưng tính từ ngày phát hiện nhiễm đã qua sau 10 ngày và chưa đến 40 ngày;

- Người nhập cảnh Hàn Quốc nếu không xuất trình được Giấy chứng nhận theo các nội dung quy định của Hàn Quốc sẽ không được phép lên máy bay; đối với người Hàn Quốc hoặc người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc khi nhập cảnh trở lại Hàn Quốc mà không xuất trình được giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 theo đúng quy định sẽ phải xét nghiệm Covid-19 và cách ly tại nơi chỉ định cho đến khi có kết quả âm tính (bản thân phải chi trả chi phí cách ly), trường hợp này đối với người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc bằng visa ngắn ngày thì sẽ bị từ chối cho nhập cảnh.