Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

Vietthang International Development Corporation

Thi tuyển tay nghề thợ hàn Visa E7 Hàn Quốc

Thu, 14-07-2022 | 10:19:09 AM GMT+7 Bản in
Ngày 13/07/2022 Công ty CP phát triển quốc tế Việt Thắng tổ chức thi tuyển tay nghề thợ hàn cho lao động muốn sang Hàn Quốc lao động dưới diện Visa E7.

Một số hình ảnh lao động thi tuyển