Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

Vietthang International Development Corporation

Lễ Xuất Cảnh Rumania 2018

Wed, 04-04-2017 | 13:11:00 PM GMT+7 Bản in
Ngày 25/02/2018 vừa qua Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng đã làm lễ tuyên thệ trước xuất cảnh cho anh em lao động sang làm việc tại Rumani