Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

Vietthang International Development Corporation

Danh sách chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Fri, 04-08-2023 | 14:17:00 PM GMT+7 Bản in
Danh sách Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (theo Phiếu trả lời Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc Số: 62/2023/CBN-HQTACP ngày 28.06.2023)