Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

Vietthang International Development Corporation

Phiếu trả lời - Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc số 103

Fri, 19-09-2023 | 11:20:00 AM GMT+7 Bản in
Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng (VTC Corp) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số 168/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp