Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng

Vietthang International Development Corporation

Tiếp Tục Các Biện Pháp Chấn Chỉnh Đưa Thực Tập Sinh Việt Nam Sang Nhật Bản

Tue, 08-04-2016 | 08:49:00 AM GMT+7 Bản in
Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, ngày 06/4/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1123/LĐTBXXH-QLLĐNN chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu về tổ chức bộ máy hoạt động và đào tạo thực tập sinh đưa sang Nhật Bản, về các điều kiện của hợp đồng phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, và các yêu cầu về tuyển chọn, đào tạo, thu phí, cũng như quản lý thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Nội Dung Công Văn 1123/LĐTBXH - QLLĐNN

                                                                                                                                                                      Nguồn: dolab.gov.vn